LOADING

İzosür Ultra Hazır Su İzolasyon Kaplaması

Ürün Tanımı: Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, tek kompenantlı , sürülerek uygulanabilen, elastik yapılı su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları: Yapıların düz ve eğimli çatılarında, geniş yüzeyli, çok detaylı teras ve balkonlarda damlalıklar, kanal ve kanaletlerde, baca kenarları, saçak, oluk ve süzgeçlerin su izolasyonunda herkes tarafından kolayca uygulanabilen izolasyon malzemesidir. Ek yeri oluşturmaz, her türlü yüzeye uyum sağlar.

Özellikleri: İzosür ultra kullanıma hazır olup, işçilik maliyeti düşüktür. Yüzeylere teneffüs imkanı sağlar. Güneş ışınlarına dayanıklıdır ( En az 1 mm. kalınlıkta ).

Sarfiyat: En az iki kat olarak uygulanmalıdır. Her kat için, yüzey koşullarına bağlı olarak yaklaşık 0,500 kg/m²’dir.

Uygulama: Uygulanacak yüzey, sağlam, oynak ve zayıf parçalar içermeyen, toz, yağ, gres gibi yabancı maddelerden arındırılmış ve temiz olmalıdır. Uygulama yüzey ve ortam sıcaklıkları en az +5ºC, en fazla +35ºC olmalıdır. Sulandırılmadan fırça rulo veya püskürtme ile sadece bir yönde uygulanmalı, takip eden kat bir önceki uygulamanın yönüne dik olacak şekilde yapılmalıdır. Kat aralarının tam kuruması beklenmelidir. Optimum tabaka kalınlığı 1 mm’dir.

Kuruma Süresi: Katlar arası bekleme süresi, hava sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, havanın rutubeti ve kaplama kalınlığına bağlı olarak değişebilir. Katlar arası bekleme süresi 23 ºC ve % 50 bağıl nemde 5-6 saattir. Bir sonraki kat uygulanmadan önce alt katın tam kurumuş olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama sonrası tüm alet ve ekipmanlar hemen temiz su ile yıkanmalıdır.

Depolama: Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5ºC ve +35ºC sıcaklık aralığında saklandığı taktirde raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Uyarılar:

ŸBu ürün basınçlı su yalıtımı için uygun değildir.

ŸÇok sayıda çatlak olan yüzeylerde yatay ve düşey birleşim yerlerinde koruyucu keçe ile takviye edilmesi önerilir.

ŸYeni uygulanmış malzeme, 24 saat boyunca yağmur ve don etkisine maruz kalmamalıdır.

Ÿ20ºC ‘de uygulanan İzosür ultra yaklaşık beş gün sonra mekanik mukavemetini, yedi gün sonra tam olarak su geçirimsizliğini kazanır. Tam mukavemetine ise 15 gün sonunda ulaşır.

ŸÜzerinde gezilen ya da mekanik darbelere maruz kalan yüzeylerde İzosür ultra üzerine koruyucu bir kaplama yapılması gerekir.