LOADING

Pandora-Astar

Pandora Üniversal Astar

Tanım: Akrilik esaslı silikon katkılı beyaz görünümlü iç ve dış cephe astarıdır.

Özellikleri: Her türlü zeminde boya ile yüzey arasındaki aderansı artırır. Boya sarfiyatını düşürür. Dönüşüm astarı olarak da kullanılabilir. Uygulama: 5 ºC ile 35 ºC sıcaklık aralığında yapılması gerekir. Tek kat olarak uygulama yapılması yeterlidir. Astarlama işleminden 12 saat sonra 2 kat olacak şekilde boya işlemine geçilmelidir.

İnceltme: Temiz su ile %10-20 inceltilir.

Sarfiyat: Tek kat uygulamada yüzeyin durumuna göre 180-200 gr/m2 dır.

Pandora Brüt Beton Astarı

Tanım: Akrilik esaslı iç ve dış mekanlarda brüt beton ve boyalı yüzeylerde aderans artırıcı olarak kullanılır.

Özellikleri: Yalıtım yapılacak yüzeylerde ve eski boyalı binalarda kullanılan yüksek yapışma mukavemetine sahip bir astardır.

Uygulama: Tek kat olarak uygulanmalıdır. Uygulama 5 ºC ile 35 ºC sıcaklık aralığında yapılması gerekir. Astarlama işleminden 24 saat sonra yalıtım sıvası uygulamasına geçilir.

İnceltme: Temiz su ile %10-20 inceltilir.

Sarfiyat: Tek kat uygulamada yüzeyin durumuna göre 350-400 gr/m2 dır.

Pandora Tavan Boyası

Tanım: Su bazlı akrilik dekoratif mat son kat iç cephe tavan boyasıdır.

Özellikleri: Tavanlar için geliştilmiş olup yüksek beyazlık ve örtücülüğe sahiptir. Uygulama. 5 ºC ile 35 ºC sıcaklık aralığında yapılması gerekir. Tavanlara 2 kat olacak şekilde uygulanır. Katlar arasında 4 saat beklenerek uygulama yapılmalıdır.

İnceltme: Temiz su ile %10-20 inceltilir.

Kuruma: Son kurumasını 24 saat sonra tamamlar

Sarfiyat: İki kat uygulamada yüzeyin durumuna göre 320-350 gr/m2 dır.